RODO to kompleksowy zbiór regulacji przepisów prawnych dotyczący ochrony danych osobowych wprowadzony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a także w celu uzupełnienia przepisów wykonawczych krajowych i EU.

Ochrona Danych Osobowych w Sklepie Internetowym Lifespan Biotechnology odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich  przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Komunikacja  w Sklepie Internetowym Lifespan Biotechnology szyfrowana jest protokołem bezpieczeństwa SSL. Strona jest hostowana na serwerach Zaufanego Partnera (Hostinger.com).

Administratorem Danych Osobowych w Sklepie Internetowym Lifespan Biotechnology jest Administrator Strony Internetowej, firma Lifespan Biotechnology sp. z o. o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu, pod nr 0000855258, NIP: 8961596630, REGON: 386792810 .

Dokumenty do pobrania: